1. Proces tváření polotovaru válečkových ložisek → odstranění otřepů nebo kroužků → měkké broušení povrchu oběžného kola → měkké broušení dvojitého čela → tepelné řešení → předhrubé broušení válcového povrchu → hrubé broušení dvojitého čela → po hrubém broušení válcového povrchu → konečné broušení dvojitého konce povrch → jemné, finální broušení válcovací plochy → superdokončovací válcovací plocha → čištění, vrtání → finální kontrola vzhledu, rozměrové skupiny → olejování balení.2. Proces tváření polotovaru kuželíkových ložisek → odstranění otřepů nebo kroužků → měkké broušení povrchu oběžného kola → měkké broušení dvojitého čela → tepelné řešení → hrubé broušení válcového povrchu → jemné broušení válcového povrchu → základní povrch brusné kuličky → finální broušení válcového povrchu → super dokončovací práce válcovací plocha → čištění, vrtání → Konečná kontrola Vzhled, seskupení rozměrů → olejované balení.Pokud je konvexita menší než 0,005 mm, některé z válců mohou být přímo zpracovány v procesu superfinišování, jednotlivé mohou být v konečném broušení válcování povrchu procesu broušení korunky a poté ultradokončování.


Čas odeslání: 15. října 2021