Technologie přesného válcování za studena je druh metody tváření za studena, která se používá k vytlačování prstencových rotačních dílů, aby se získaly hotové výrobky při normální teplotě.Přesné válcování za studena může přiblížit velikost a tvar obrobku teoretické hodnotě hotového výrobku.Výhody jsou: 1. Může výrazně zlepšit využití materiálu a efektivitu zpracování.Ve srovnání s tradiční metodou soustružení může přesné válcování za studena zvýšit míru úspory materiálu o 10% ~ 15%, takže ložiskové kroužky mohou být obrobeny a mohou být sníženy náklady na obrábění.2. Může zlepšit kvalitu hotového výrobku.Díky metodě válcování je proudění kovu uvnitř dílu spojité a úplné, kovové zrno je rovnoměrnější a menší, struktura je kompaktnější, takže lze zlepšit pevnost dílu.Zároveň je kvůli zbytkovému povrchovému napětí hotového výrobku menší deformace dílů po tepelném zpracování.3. Může ušetřit energii, zlepšit pracovní prostředí.Ve srovnání s kovací zápustkou je požadovaná tonáž přesného válcovacího zařízení menší, může výrazně snížit hluk při zpracování, je zřejmý efekt úspory energie.Ve srovnání s předvalkem vyrobeným soustružením je hluk a prašnost menší.Když se obrobek odvaluje, válec pohání obrobek do rotace a jádrový válec stlačuje obrobek tlakem opěrného kola pevně spojeného s podávacím zařízením, čímž se obrobek odvaluje.


Čas odeslání: 29. prosince 2021