V současné době jsou nejpoužívanější rychloběžná vřetenová ložiska nebo hybridní keramická kuličková ložiska, to znamená použití za tepla lisovaných nebo izostatických keramických kuliček lisovaných za tepla Si3N4, ložiskové kroužky jsou stále ocelové.Ložisko má výhody vysoké standardizace, nízké ceny, malých změn na obráběcích strojích, snadné údržby a je vhodné zejména pro vysokorychlostní provoz.Jeho hodnota DN je vyšší než 2,7 × 106. Pro zvýšení životnosti ložisek může zvýšit odolnost proti opotřebení oběžné dráhy, povlaku oběžné dráhy nebo jiné povrchové úpravy.Neexistuje žádný určitý řád, pravidla, přednost by měly být kladeny na požadavky na ložiska, výkon, nejdůležitější záležitosti, zejména praktické.Valivé ložisko je přesný komponent, jeho použití musí být prováděno s náležitou péčí.Bez ohledu na to, jak vysoce výkonná ložiska jsou použita, nedosáhnou požadovaného vysokého výkonu, pokud jsou používána nesprávně.Body, kterým je třeba věnovat pozornost týkající se použití ložisek, jsou následující.A. Udržujte ložisko a jeho okolí čisté.I malé částečky prachu, okem neviditelné, mohou mít špatný vliv na ložiska.Proto udržovat okolí čisté, aby prach nenapadal ložisko.B. Používejte opatrně a opatrně.Při použití silného nárazu na ložisko budou příčinou nehody jizvy a promáčknutí.Ve vážných případech praskne a rozbije se, takže na to musíme dávat pozor.C. Používejte vhodné provozní nástroje.Nenahrazujte je stávajícími nástroji a používejte správné nástroje.D. Dávejte pozor na korozi ložisek.Při provozu ložisek může být pot na vašich rukou příčinou rzi.Abyste dbali na používání čistých rukou, je nejlepší si nasadit rukavice.Pro udržení původního výkonu ložiska v dobrém stavu po co nejdelší dobu je nutné udržovat, repasovat, aby se předem předešlo haváriím, byla zajištěna spolehlivost provozu, zlepšila se produktivita a hospodárnost.


Čas odeslání: 24. listopadu 2021