V současné době je nejrozšířenějším vysokorychlostním vřetenovým ložiskem hybridní keramické kuličkové ložisko, to znamená, že valivé těleso používá keramickou kuličku Si3N4 lisování za tepla nebo izostatické lisování za tepla a kroužek ložiska je stále ocelový.Ložisko má vysokou standardizaci, nízkou cenu, malé změny na obráběcím stroji, snadnou údržbu a je vhodné zejména pro vysokorychlostní provoz.Jeho hodnota D · n přesáhla 2,7 × 106。 Za účelem zvýšení životnosti ložiska lze zvýšit odolnost oběžné dráhy proti opotřebení a oběžnou dráhu lze potáhnout povlakem nebo jinou povrchovou úpravou.

Neexistuje žádná určitá posloupnost a pravidla pro výběr ložisek.Přednost by měly mít podmínky, výkon a nejdůležitější záležitosti požadované pro ložiska, což je zvláště praktické.

Valivé ložisko je přesný komponent a jeho použití musí být prováděno s odpovídající opatrností.Bez ohledu na to, jak vysoce výkonná ložiska se používají, pokud nejsou správně používána, nedosáhne se očekávaného vysokého výkonu.Opatření pro použití ložisek jsou následující.

A.Udržujte ložiska a jejich okolí v čistotě.

I malý prach, který není očima vidět, bude mít špatný dopad na ložisko.Udržujte proto okolí čisté, aby do ložiska nevnikl prach.

b.Používejte opatrně.

Silný náraz na ložisko během používání způsobí jizvy a promáčknutí, které se stanou příčinou nehody.Ve vážných případech praskne a praskne, takže na to musíme dávat pozor.

C.Používejte vhodné provozní nástroje.

Vyhněte se výměně za stávající nástroje a je nutné použít vhodné nástroje.

d.Pozor na korozi ložiska.

Při provozu ložiska se pot na ruce stane příčinou rzi.Dbejte na to, abyste obsluhovali s čistýma rukama a nejlepší je nosit pokud možno rukavice.

Pro udržení původního výkonu ložiska v dobrém stavu co nejdéle je nutné provádět údržbu a opravy, aby se předešlo nehodám, zajistila se spolehlivost provozu a zlepšila se produktivita a hospodárnost.


Čas odeslání: 27. září 2021